26.И слезе Господ на земята

 

И слезе Господ на земята