ПЕСНИ

1- "ЖАБОК"

Текст - Румяна Капинчева

м. ар. - Пламен Мирчев

Изп. ДВГ "Слънчева усмивка"

.

2- "Рефрен от вечността"

Текст - Румяна Капинчева

м.ар. - Валери Костов

Изп. ВФ "Вива тийнс" ,

Худ. р-л. Д. Бальовска

 

 

 

 

 

 

  

3- "Отключи душата"  

Текст - Румяна Капинчева

музика - Снежанка Димова

аранжимент - Красимир Янев

Изп. -Илона Калчева